با سمه تعا لی

نام ونام خانوادگی                                            نام درس :تاریخ ومدنی                             پایه ی پنجم ابتدایی

نام آموزشگاه :                                                منطقه ی میمه                                      زمان پاسخگویی :60 دقیقه

ردیف

                 پاسخ صحیح را با علامت×  مشخص کنید .

بارم

1

چه کسی مذهب شیعه را درایران رسمیت داد ؟

الف)آقا محمّد خان o                ب)  محمّد رضا شاه  o                ج) شاه اسماعیل  o                 د)کریم خان o

۰/۵

2

وکیل الرعایا لقب کدام پادشاه است ؟

الف )کریم خان o                    ب)آقا محمّد خان  o                  ج)احمد شاه o                       د)محمّد علی شاه o

۰/۵

3

این جمله از کیست ؟"من برای زنده نگه داشتن دین اسلام و امر به معروف ونهی از منکرخارج شده ام ."

الف)پیامبر (ص)  o                ب)امام حسین (ع) o                   ج)حضرت علی (ع) o              د)امام حسن (ع) o

 

۰/۵

4

پایتخت افشاریه وزندیه به ترتیب کدام یک از شهر های زیر است ؟

الف) تهران اصفهان o          ب)تهران- مشهد o                        ج)مشهد- شیراز o   د(تهران-شیراز                             

۰/۵

5

چه کسی مدرسه ی دارالفنون را تاسیس کرد ؟

الف)کریم خان  o                ب)امیرکبیرo                               ج) شاه اسماعیل o                   د)رضا خان o

۰/۵

6

مسلما نا ن چگونه از نیروی فکری یکدیگراستفاده می کنند ؟

الف)با تعاون  o                    ب)با شورا o                                ج)با انفاق  o                          د)باایثا ر o

۰/۵

7

کدام مورد بر اجرای صحیح قوانین نظارت دارد ؟

الف)داد گستری  o             ب)مجلس خبرگان o                  ج)مجلس شورا   o                 د)دولت o

۰/۵

 

              جاهای خالی را باکلمات منا سب پر کنید .

 

8

به برگزیده شدن حضرت محمّد (ص)به پیامبری  .......................................می گویند .

سلسله های ترک زبان یعنی.....................و...............................و...........................پا نصد سال در ایران حکومت می کردند .

پایتخت صفویه در زمان شاه عباس،شهر ..........................بود .

جنگ جهانی دوم در زمان حکومت ..............................آغاز شد .

رهبر جامعه بر همه ی فعالیت های...............................ودولت و...........................نظارت  می کند .

ایثار ............................بالا ترین درجه ی ایثار است .

۲/۲۵

 

      پاسخ سوالات زیر را بنو یسید .

 

9

موسس سلسله ی قاجار چه کسی بود ؟  

 ۰/۵

10

وقتی کافران نتوانستند مسلما نان را از حبشه باز گردانند ،به چه کاری دست زدند ؟

۰/۵

11

دو جنگ مهم که خود پیامبر درآن ها شرکت داشتند را نام ببرید .

۰/۵

12

چرا سر انجام بین حضرت علی(ع) ومعاویه جنگ در گرفت ؟

۱

13

چرا قیام هایی بر علیه بنی امیه شکل گرفت ؟( 2 مورد)

۱

14

چرا ازبکان وعثمانی هابه مخالفت با شاه اسماعیل پرداختند ؟

 

۰/۵

15

علّت شکست ایران از روسیه چه بود ؟(3 مورد )

 

 

۰/۵

16

ملی شدن نفت ایران به رهبری چه کسانی صورت گرفت ؟

۰/۵

17

رفتن امام خمینی (ره)از عراق به پاریس در پیشرفت انقلاب اسلامی چه تاثیری داشت ؟

۱ 

۱

18

سیّد حسن مدرّس که بود وچه کرد ؟

 

 

۱

19

حکومت جمهوری اسلامی به چه نوع حکومتی می گویند ؟

 

۱

20

سه نمونه از صفات رهبر جامعه ی اسلامی را بنویسید .

۰/۷۵

21

چهار عامل مشترک میان مسلمانان جهان رانام ببرید .

۱

22

قرآن به مسلمانان در مورد وحدت چه دستوری می دهد ؟

 

۰/۵

23

تعاون یعنی چه ؟

۰/۵

24

وظیفه ی جمعیّت هلال احمر چیست ؟

 

۱

25

پرورش کشاورزان وصنعتگران ماهر بر عهده ی کدام نهاد است ؟

۰/۵

26

در مورد چه مسایلی نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت ؟

 

                                                        

 

گروه های آموزشی ابتدایی                                                                                                                                                   موفق باشید .                                                                                                

۱

 

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم اردیبهشت 1389ساعت 0:50  توسط   | 
نمونه آزمون عملکردی پایه چهارم ابتدایی درس جغرافیا
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389ساعت 17:59  توسط   | 
نمونه آزمون عملکردی پایه ی دوم ابتدایی:
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389ساعت 17:23  توسط   | 
شهادت حضرت زهرا(س) برتمامی شیعیان تسلیت باد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389ساعت 14:23  توسط   | 

جغرافی پایه ی پنجم ( قاره های جهان )


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم اردیبهشت 1389ساعت 10:42  توسط   | 
جغرافی پایه پنجم ( ترکیه )
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم اردیبهشت 1389ساعت 10:26  توسط   | 
کمیسیون ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ابتدایی هفته معلم را به آموزگاران پرتلاش منطقه تبریک عرض می نماید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم اردیبهشت 1389ساعت 19:35  توسط   | 

باسمه تعالی

نمونه آزمون عملکردی از کتاب بنویسیم پایه ی پنجم

نام ونام خانوادگی..................              نام آموزشگاه..........................                          تاریخ........................... 

 

املایی

الف:مخالف کلمه های زیر را بنویسید.(کاربردی)

نومید                                     بینا                                       شادی 

ب:مترادف کلمه های زیر را بنویسید.(کاربردی)

ناپسند                               شتاب

پ: هم خانواده ی کلمه های زیر را بنویسید.(کاربردی)

صبر                          معلوم                             نقطه

ت: از کدام قسمت درس نگارگر بیشتر خوشتان می آید؟آن را بنویسید.(نگرشی)

 

 

ث:بیست کلمه ی تازه از درس هایی را که خوانده اید، بنویسید.(نگرشی،کاربردی)

 

 

ج:واژه ی مناسب را در جمله به کار ببرید.(کاربردی)

هرگز خود را پیش دیگران ................................. مکن.(خار- خوار)

 


انشایی

الف:جمله ی زیر را به دلخواه کامل کنید.(نگرشی، کاربردی)

کتاب بهترین دوست انسان است زیرا........................................

 

ب: با استفاده از کلمه های زیر یک بند بنویسید.(نگرشی ، کاربردی)

جنگل، هواپیما، قطب ، زندگی

 

 

پ: نوشته ی زیر را در یک بند ادامه دهید.(نگرشی ، کاربردی)

اگر من به جای معلّمم بودم.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

 

ت:با هر یک از کلمه ها جمله ای بنویسید.(نگرشی ، کاربردی)

دانایی:

خواندید:

ث:معنی عبارت زیر را بنویسید.(درک مطلب)

فتح لحظه ای از پای نشست.

 

ج: برای این جمله ، دو جمله ی ادبی و توصیفی بنویسید.(نگرشی ، کاربردی)

هوا ابری است.

 

 


دانش ادبی

الف:برای گزاره ی زیر نهاد مناسب بنویسید.(کاربردی)

.................................... دانش انسان را گسترش می دهد.

 

ب: در متن زیر بعد از کدام نشانه ها می توان نشانه ی (( را)) اضافه کرد؟ (کاربردی)

گلی زیبا دیدم که در حاشیه ی بوستان روییده بود. دست دراز کردم تا آن را بچینم.

دوستم گفت: اگر قرار باشد هر کس از بوستان گلی بچیندنمی توان انتظار سرسبزی وزیبایی داشت.

 

پ:معادل فارسی کلمه های زیر را بنویسید.( کاربردی)

پرانتز(                    )                    ترمینال(                    )               شکیبایی(                     )

 

ت: برا ی کلمه های زیر دو صفت مناسب بنویید.(نگرشی، کاربردی)

دریا:                                               پرچم:

 

ث: یک جمله ی پرسشی و یک جمله ی تعجبی بنویسید. (نگرشی، کاربردی)

 

 

ج:در جمله ی داده شده مفعول، قید وصفت را مشخّص کنید.(کاربردی)

خدا بندگان درست کار را بسیار دوست دارد.


 با تشکر از سرکار خانم زهرا یعقوبی آموزگار دبستان خدیجه کبری (س) که این آزمون راتهیه نموده اند.

تهیه معیارهای آزمون بر عهده ی خود آموزگاران محترم خواهد بود.

+ نوشته شده در  شنبه چهارم اردیبهشت 1389ساعت 19:20  توسط   |