با سمه تعا لی

نام ونام خانوادگی                                            نام درس :تاریخ ومدنی                             پایه ی پنجم ابتدایی

نام آموزشگاه :                                                منطقه ی میمه                                      زمان پاسخگویی :60 دقیقه

ردیف

                 پاسخ صحیح را با علامت×  مشخص کنید .

بارم

1

چه کسی مذهب شیعه را درایران رسمیت داد ؟

الف)آقا محمّد خان o                ب)  محمّد رضا شاه  o                ج) شاه اسماعیل  o                 د)کریم خان o

۰/۵

2

وکیل الرعایا لقب کدام پادشاه است ؟

الف )کریم خان o                    ب)آقا محمّد خان  o                  ج)احمد شاه o                       د)محمّد علی شاه o

۰/۵

3

این جمله از کیست ؟"من برای زنده نگه داشتن دین اسلام و امر به معروف ونهی از منکرخارج شده ام ."

الف)پیامبر (ص)  o                ب)امام حسین (ع) o                   ج)حضرت علی (ع) o              د)امام حسن (ع) o

 

۰/۵

4

پایتخت افشاریه وزندیه به ترتیب کدام یک از شهر های زیر است ؟

الف) تهران اصفهان o          ب)تهران- مشهد o                        ج)مشهد- شیراز o   د(تهران-شیراز                             

۰/۵

5

چه کسی مدرسه ی دارالفنون را تاسیس کرد ؟

الف)کریم خان  o                ب)امیرکبیرo                               ج) شاه اسماعیل o                   د)رضا خان o

۰/۵

6

مسلما نا ن چگونه از نیروی فکری یکدیگراستفاده می کنند ؟

الف)با تعاون  o                    ب)با شورا o                                ج)با انفاق  o                          د)باایثا ر o

۰/۵

7

کدام مورد بر اجرای صحیح قوانین نظارت دارد ؟

الف)داد گستری  o             ب)مجلس خبرگان o                  ج)مجلس شورا   o                 د)دولت o

۰/۵

 

              جاهای خالی را باکلمات منا سب پر کنید .

 

8

به برگزیده شدن حضرت محمّد (ص)به پیامبری  .......................................می گویند .

سلسله های ترک زبان یعنی.....................و...............................و...........................پا نصد سال در ایران حکومت می کردند .

پایتخت صفویه در زمان شاه عباس،شهر ..........................بود .

جنگ جهانی دوم در زمان حکومت ..............................آغاز شد .

رهبر جامعه بر همه ی فعالیت های...............................ودولت و...........................نظارت  می کند .

ایثار ............................بالا ترین درجه ی ایثار است .

۲/۲۵

 

      پاسخ سوالات زیر را بنو یسید .

 

9

موسس سلسله ی قاجار چه کسی بود ؟  

 ۰/۵

10

وقتی کافران نتوانستند مسلما نان را از حبشه باز گردانند ،به چه کاری دست زدند ؟

۰/۵

11

دو جنگ مهم که خود پیامبر درآن ها شرکت داشتند را نام ببرید .

۰/۵

12

چرا سر انجام بین حضرت علی(ع) ومعاویه جنگ در گرفت ؟

۱

13

چرا قیام هایی بر علیه بنی امیه شکل گرفت ؟( 2 مورد)

۱

14

چرا ازبکان وعثمانی هابه مخالفت با شاه اسماعیل پرداختند ؟

 

۰/۵

15

علّت شکست ایران از روسیه چه بود ؟(3 مورد )

 

 

۰/۵

16

ملی شدن نفت ایران به رهبری چه کسانی صورت گرفت ؟

۰/۵

17

رفتن امام خمینی (ره)از عراق به پاریس در پیشرفت انقلاب اسلامی چه تاثیری داشت ؟

۱ 

۱

18

سیّد حسن مدرّس که بود وچه کرد ؟

 

 

۱

19

حکومت جمهوری اسلامی به چه نوع حکومتی می گویند ؟

 

۱

20

سه نمونه از صفات رهبر جامعه ی اسلامی را بنویسید .

۰/۷۵

21

چهار عامل مشترک میان مسلمانان جهان رانام ببرید .

۱

22

قرآن به مسلمانان در مورد وحدت چه دستوری می دهد ؟

 

۰/۵

23

تعاون یعنی چه ؟

۰/۵

24

وظیفه ی جمعیّت هلال احمر چیست ؟

 

۱

25

پرورش کشاورزان وصنعتگران ماهر بر عهده ی کدام نهاد است ؟

۰/۵

26

در مورد چه مسایلی نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت ؟

 

                                                        

 

گروه های آموزشی ابتدایی                                                                                                                                                   موفق باشید .                                                                                                

۱

 

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 0:50  توسط   |